Ke stažení

Pro rodiče

 

Výsledky zápisu 2022

Ukrajinští žáci – přijetí 2022

Pokyn k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců Základní školy Borová

Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce dne 2. dubna 2020

Karanténa a ošetřovné

Informace k Žádosti o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Podávání léků – žádost, dohoda

 

Další dokumenty

 

Národní plán doučování 2022 (leden-srpen)

Školská rada 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Neinvestiční příspěvek OÚ na rok 2021 pro ZŠ Borová

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha 2018

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha 2019

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha 2020

Školní řád 1. 9. 2020

Schválení střednědobého výhledu hospodaření _ ZŠ Borová _ 2022 až 2025 x

Schválený rozpočet 2021

Návrh střednědobého výhledu hospodaření _ ZŠ Borová _ 2022 až 2025 x

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019 – 2020

Volba člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků 2020

Školská rada – jmenování volební komise 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený střednědobý výhled ZS Borová 2019-2020

Výroční zpráva 2016-17

Koncepce rozvoje ZS Borova 16-20

Školní řád_2018

Základní údaje o škole 2017

Vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných

GDPR_Ochrana osobních údajů

GDPR směrnice

Informační_povinnost_škola