Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Hana Chadimová ředitelka
Mgr. Helena Halamková učitelka (tč. na rodičovské dovolené)
Mgr. Markéta Romportlová učitelka
Mgr. Kristýna Zahálková učitelka
Jana Jílková učitelka
Tereza Pecková, DiS.
asistentka pedagoga
Štěpánka Doležalová vychovatelka
Mgr. Milan Romportl farář

Nepedagogičtí pracovníci:

Pavla Hegrová uklízečka
Blanka Smejkalová účetní
Ing. Josef Zavoral pověřenec
Dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová admin. pracovnice (částeč. úv.)